2010-07-20

Praktisk information: Frankrike

Vägnätet i Frankrike är väldigt finmaskigt och det finns gott om alternativ till motorvägarna - om man inte kör under tidspress. Våran passage skedde i den sydöstra delen av Frankrike längst med A35 från Strasbourg ned till Schweiz, vilket inte är någon längre strecka.

Just A35 är en av få motorvägar som det inte finns någon vägtull på, vilket annars är vanligt på de privatägda vägarna. Hastigheten på motorvägarna är 130 km/h vilket gör att trafiken flyter på.

Inför resan i Frankrike så kan det även vara bra med en uppdaterad karta/GPS då många vägar fått nytt vägnummer och ombyggnationer under de senaste åren.

No comments: