2011-01-06

Flytta iTunes till en ny dator

Hos mig har behovet av att flytta iTunes till en ny dator uppstått då jag måste formatera om den datorn där det är installerat just nu. Om jag bara stoppar in sladden och synkar iPhonen med en ny dator (som jag auktoriserat med samma konto) finns risken att jag blir av med appar och musik - vilket jag inte vill!

Jag googlade lite på nätet och fann inte allt för mycket information kring detta - förutom denna sida. Här beskrivs lösningen i detalj och jag har med hjälp av detta lyckats flytta iTunes och allt innehåll till den nya datorn - därför delar jag med mig av detta i fall att andra har samma problem.

Lösning: Kortfattat så installerar man iTunes på den nya datorn och auktoriserar den med befintligt konto, synka din iPhone en sista gång på datorn där allt du ska flytta ligger, navigera dig fram till katalogen som ligger C:\Users\USERNAME\Music\ (Win Vista) - kopiera hela mappen vid namn iTunes och lägg in den på den nya datorn under samma sökväg. Klart att synka med den nya datorn!

No comments: