2011-04-02

Nya hotellbilder

De hotellrecensioner som hittas under kategorin hotell har utökats med ett par bilder från arkivet! Trots lite inaktivitet i skrivandet av nya inlägg pågår ständigt små förbättringar i de resedagböcker som finns här på bloggen...

No comments: