2009-10-29

Gammal är felfri

2 dagar till körförbud - så länge har jag dragit ut på besiktningen av pärlan. Men efter en service, en reparation och ett däckbyte avklarat var det då dags att få domen.

Då jag under en tid haft lite problem med ESP-lampan som visar felkod G200 (fel i sensor för tväracceleration - elektriskt fel i strömkrets) kändes det som att det kunde sluta hur som hellst. Skulle lampan ha en ljus dag skulle det innebära ca 6000-8000:- i reperationskostnad.

Efter en ordentlig genomgång och testkörning av besiktningsmannen fick jag beskedet att TT'n klarat besiktningen utan anmärkning!

No comments: